Z zapisków Pana Stanisława Nagadusia wynika, że szkoła w Wielgomłynach istniała od niepamiętnych czasów. Mieściła się w pomieszczeniach klasztornych, tzw. szkoła klasztorna bo kształciła wyłącznie na kleryków- paulinów. Po likwidacji zakonu, od 1867 roku była szkołą parafialną. Nauczycielami byli duchowni. Stopniowo naukę zaczęła podejmować młodzież świecka, w przybliżeniu podaje około 15 osób. W latach 1870- 1871 po raz pierwszy nauczycielem świeckim był Pan Zebrowski, a następnie Pan Słaboń. Nauka odbywała się w czasie zimy, trwała 3 miesiące w roku szkolnym. Prowadzona była w 3-ch oddziałach. Często brakowało miejsc w sali szkolnej z powodu przepełnienia przez uczniów. Następcą po Panu Słaboniu był starszy Pan, którego nazwiska rozmówcy Pana Nagadusia nie pamiętali. Miejscowa ludność wyrażała się o nim bardzo pozytywnie.

Od 1896 roku nauczycielką szkoły była Pani Otolińska, w tym to roku została przeniesiona szkoła z plebanii na wieś do Marcina Zuterka, a w późniejszym czasie do Pani Zambrzyckiej.(obok rynku). Pani Otolińska pracowała do 1910 roku. Po niej, do wybuchu I wojny światowej pracowała w szkole młoda nauczycielka prawdopodobnie pochodziła z Żytna.

W latach 1914 – 1918 w szkole w Wielgomłynach uczyli nauczyciele: H. Giełżyński i Stanisław Jabłoński. Liczba uczniów około 150 każdym roku. Od 1 września 1919 roku kierownikiem szkoły był Stanisław Błada.

Od 10 września 1919 do 8 sierpnia 1921 roku nauczycielem w Wielgomłynach był Czesław Tomczyk, w późniejszym czasie pracował w Bogusławowie. Zmarł w 1960 roku, pochowany na cmentarzu parafialnym w Niedośpielinie.

Od dnia 1 września 1922 roku do 1 września 1926 roku pracował w szkole w Wielgomłynach Jan Kołodziejski. Następnie został przeniesiony do Maksymowa, później do Niedośpielina, gdzie pracował do 1945 roku. Większość swego życia spędził w Niedośpielinie. Pan Wacław Kubik, długoletni nauczyciel w szkole w Wielgomłynach był uczniem Pana Kołodziejskiego.

W 1923 roku Stanisław Błada został służbowo przeniesiony, a szkoła w Wielgomłynach pozostała nadal trzyklasowa. W roku szkolnym 1930/31 grono nauczycielskie składało się 10 osób: Józef Jaworski jako kierownik szkoły, Anna Szczupakówka, Maria Szczupakówka, Czesław Wypchło, Felicja Wiśniewska, Zofia Kluszczyńska, Alfons Szulc, Władysława Wójcikówna, Władysław Kołodziejski, Michał Konieczny. Od dnia 1 listopada 1930 roku została przyłączona do szkoły w Wielgomłynach jednoklasowa szkoła powszechna z Myśliwczowa. Do szkoły w Wielgomłynach w tym czasie uczęszczało 485 uczniów Od 1 września 1931 roku kierownikiem szkoły w Wielgomłynach był Pan Jan Olszewski. Pracował do 19 grudnia 1945 roku.

W tym czasie przybył do Wielgomłyn jako kierownik Pan Bogdan Podczaski. Kierował on szkołą do dnia 1 września 1972 roku.

W obecny budynku szkoły pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 września 1948r. Budowa jego rozpoczęła się przed wybuchem wojny, nie została jednak ukończona. W czasie okupacji w budynku znajdowały się magazyny.

Na przełomie roku 1994/1995 zajęcia lekcyjne zaczęły odbywać się w nowo wybudowanym budynku, w który w chwili obecnej znajduje się gimnazjum. Latem 1995 r. rozpoczęła się budowa łącznika między budynkami szkoły. Obecnie znajduje się w nim świetlica i jadalnia dla uczniów szkoły podstawowej, tutaj odbywa się większość uroczystości szkolnych.

Rok szkolny 2000/2001 uczniowie szkoły podstawowej rozpoczęli w świeżo wyremontowanym "starym" budynku szkoły. Wcześniej, bo 28 lipca 2000 r. do dyspozycji uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej została oddana hala sportowa. W 2003 roku budynek został rozbudowany w kierunku południowym - szkoła zyskała tym samym dwie dodatkowe sale lekcyjne, zaplecze sanitarne i gospodarcze oraz szatnię.

Oprócz obecnego budynku szkoły użytkowany był do celów edukacyjych sąsiadujący z nim budynek drewniany, który spłonął 28 lutego 1992r. oraz drewniany barak, mieszczący przedszkole, świetlicę i bibliotekę szkolną.

 Tekst stale uzupełniany!

Wielka prośba!

Jeśl mają Państwo jakieś uwagi co do treści tekstu, prosimy o ewentualne sprostowania.

Poszukujemy starych zdjęć z życia szkoły i jej uczniów. Kontakt najlepiej na e-mail szkoły.

 

Na podstawie opracowania Pani Haliny Winiszewskiej, zapisków Stanisława Nagadusia, zapisów w kronikach i księgach szkoły rozmów ze starszymi mieszkańcami Wielgomłyn i okolic

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony