Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa W Wielgomłynach sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielgomłynykliknij tutaj

Opublikowano: 10 maja 2019 10:27

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 224

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony